Betingelser ved rengøringsaftalen

Real Service gør rent 24 timer i døgnet i henhold til aftale med kunden.
Telefonerne er åbne hverdage mellem 07.30 – 18.00 og det samme gælder for vores e-mail support.

Real Service arbejder ikke på helligdage. DVS falder servicebesøget på en helligdag, flyttes rengøring til en anden dage i samme uge (valgt af kunden).

Servicebesøg skal afbestilles via e-mail på office@realservice.dk eller sms på 42926555, senest dagen før servicebesøget kl. 20.00

Real Service bruger sine egne rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have special ønsker ang. dette, stiller kunden selv de ønskede rengøringsmidler/rekvisitter frem.

Betaling, opsigelse og ferie

Regninger vil blive fremsendt i starten af måneden for indeværende måned, med betaling 8 dage efter modtagelse. På fakturaen vil der være påført på hvilke dage der bliver rengjort og den samlede pris. Regninger skal betales via bankoverførsel til reg.2212, konto34 9778 5404

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der kan pålægges fra 1 rykkermail.

Kunden er forpligtiget til, at informere Real Service om ændringer af telefonnumre og mailadresse, da fakturering altid sker via e-mail.

Der er 1 uges opsigelse på serviceaftalen. Denne skal gives per e-mail på office@realservice.dk

Anullering af servicebesøg i en ferie periode, skal varsles en måned før afholdelse.

Nøgler of alarmer

Udleverede nøgler til Real Service opbevares uden adresseskilte på. Skulle der være alarmer, der skal kobles fra, skal Real Service have koden og kodeord at vide senest dagen før servicebesøget.

Medarbejdere

Alle vores medarbejdere har en ren straffeasttest og er forsikrede.

Real Service sørger for at det er samme person der kommer hver gang og gør rent. Men på grund af ferie eller sygdom, kan det i enkelte tilfælde blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.

Klager eller opfølgning

Lever vores rengøring ikke op til det lovede, eller har man eventuelt bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl 07.30, dagen efter servicebesøget , maile Real Service på office@realservice.dk, og så skal der selvfølgelig rettes op på tingene (evt. efterfølgende arbejdsdag)

Skader og forsikring.

Hvis der sker skader under rengøringen, Real Service er selvfølgelig fuld forsikret. I tilfælde af skade vil vores forsikringsselskab blive involveret, og man må derfor påregne at udbetaling ikke sker med det samme. En forsikringsskade afregnes separat, og kan ikke modregnes i serviceydelserne.

Har kunden ting som er specielt kostbare, skal der gøres opmærksomt på dette, så det kan noteres i rengøringsaftalen.